Vlasový výzkum

V tomto výzkumu jsem chtěla porovnat kvalitu a strukturu vlasu při různých úpravách oproti nebarvenému vlasu. Šlo o vlas nebarvený dětský zdravý s nebarveným šedivým vlasem, odbarvený blond vlas, vlas barvený tmavou barvou a vlas úplně spálen… Nápad byl uskutečněn díky spolupráci s Ing. Ondřejem Grulichem Ph.D. a s Ústavem fyziky a materiálového inženýrství, FT UTB ve Zlíně.

Snímky z rastrovacího elektronového mikroskopu Phenom Pro na ÚFMI FT UTB.

Snímání bylo prováděno v režimu sledování topografie a režimu chemického kontrastu pomocí zpětně odražených elektronů (BSE).

Nebarvený vlas

Čistý nebarvený vlas bez poškození.

Nebarvený šedivý vlas

Zde je vidět, že se od dětského skoro neliší…mezi těmito vlasy je rozdíl 62 let, na tu dobu jsou si velmi podobné…

Spoustu lidí má za to, že šedivý vlas se stane hrubším, než měli za mládí. Zde je vidět, že jen neznatelně. Musíme však brát v potaz, že každý vlas je od jiné osoby. Jako pravý důkaz by byl srovnání pouze od jedné osoby         s velkým odstupem času. běžná struktura, nešlo by poznat, že je šedivý

Blond barvený vlas (věk 32let)

 

Zde byl přírodní vlas poprvé odbarven (melírovací směsí), nebyl přebarvován další barvou. Jde vidět, že odbarvení bylo šetrně provedeno. Vlas zůstal zdravý, pevný a lesklý. vlas byl čistý a nabarvený rovnoměrně

Barvený vlas (věk 32let)

Tento vlas je již několik let přebarvován stále stejnou tmavě hnědou někdy černou barvou. Tudíž zde jde vidět, že je mírně poškozen a má na sobě i větší vrstvu barvy. Tento vlas je stále pevný, ale už ztrácí lesk. Příklad u barvených černovlásek…..po prvním nabarvení je vlas zdravý, pevný a lesklý. Pokud přebarvujete pořád dokola nejen odrost, ale   i délky a konce vlasů při stejné délce působení barvy vlas ztratí lesk. U černovlásek konce vlasů působí jako šedé… (pokrytí barvou je výraznější než u předchozího vlasu, silná vrstva je nerovnoměrná

Blond barvený (spálený) vlas (věk 24 let)

Tento vlas je opakovaně barven. Struktura vlasu je značně poškozená. Vlas má tendence se lámat. Tohoto dosáhnete, pokud budete opakovaně odbarvovat stejná místa vlasů !!! Takový Vlas je vhodné ostříhat, jinak upadne sám.